#
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

ZAKŁAD USŁUG GALWANICZNYCH

Firma ZNICRO od 25 lat działa w branży usług galwanicznych specjalizując się zarówno w pokryciach technicznych jak i dekoracyjnych. Nasze osobiste ponad 30 letnie doświadczenie oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii są gwarantem wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług.

Oferta nasza to: srebrzenie: techniczne np. dla energetyki jak i dekoracyjne np. biżuteria, złocenie: techniczne np. elektronika jak i dekoracyjne biżuteria i podobne, białe brązy czyli pokrycia bezniklowe, mosiądzowanie, cynowanie, niklowanie: białe, satynowe i czarne, chromowanie chromem +3, miedziowanie zarówno cyjankaliczne jak i kwaśne, cynkowanie. Nasze pokrycia wykonujemy metodą bębnową / wsady od 1 kg /, zawieszkową, selektywnie i tamponowo. Dekoracyjnie wykonujemy barwienia naszych pokryć oraz zabezpieczamy lakierami akrylowymi.

Duże doświadczenie mamy na polu renowacji starych sreber ,platerów, sztućców, wyrobów kultu religijnego.

Od 2012 roku działamy już jako Firma Rodzinna.

#
concrete5 has encountered an issue.
0.
Unknown0

Whoops \ Exception \ ErrorException (E_CORE_WARNING) Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory" Stacktrace: #0 in Unknown:0

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Unknown
Key Value
Version 5.7.3.1
Installed Version 5.7.3.1
Key Value
concrete.version 5.7.3.1
concrete.version_installed 5.7.3.1
concrete.version_db 20150109000000
concrete.installed 1
concrete.site ZNICRO ZUG
concrete.locale pl_PL
concrete.charset UTF-8
concrete.maintenance_mode
concrete.debug.display_errors 1
concrete.debug.detail debug
concrete.proxy.host
concrete.proxy.port
concrete.proxy.user
concrete.proxy.password
concrete.upload.extensions *.flv;*.jpg;*.gif;*.jpeg;*.ico;*.docx;*.xla;*.png;*.psd;*.swf;*.doc;*.txt;*.xls;*.xlsx;*.csv;*.pdf;*.tiff;*.rtf;*.m4a;*.mov;*.wmv;*.mpeg;*.mpg;*.wav;*.3gp;*.avi;*.m4v;*.mp4;*.mp3;*.qt;*.ppt;*.pptx;*.kml;*.xml;*.svg;*.webm;*.ogg;*.ogv
concrete.mail.method PHP_MAIL
concrete.mail.methods.smtp.server
concrete.mail.methods.smtp.port
concrete.mail.methods.smtp.username
concrete.mail.methods.smtp.password
concrete.mail.methods.smtp.encryption
concrete.cache.enabled 1
concrete.cache.lifetime 21600
concrete.cache.overrides
concrete.cache.blocks
concrete.cache.assets
concrete.cache.theme_css
concrete.cache.pages 0
concrete.cache.full_page_lifetime default
concrete.cache.full_page_lifetime_value
concrete.cache.identifier 53c5db132805f32b560f611b9c4e6c1f
concrete.cache.directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache
concrete.cache.page.directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache/pages
concrete.cache.page.adapter file
concrete.cache.environment.file environment.cache
concrete.cache.levels.expensive.drivers.0.class \Stash\Driver\Ephemeral
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.class \Stash\Driver\FileSystem
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.path /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.dirPermissions 493
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.filePermissions 420
concrete.cache.levels.object.drivers.0.class \Stash\Driver\Ephemeral
concrete.multilingual.enabled
concrete.multilingual.redirect_home_to_default_locale
concrete.multilingual.use_browser_detected_locale
concrete.multilingual.default_locale
concrete.multilingual.default_source_locale en_US
concrete.design.enable_custom 1
concrete.design.enable_layouts 1
concrete.log.emails 1
concrete.log.errors 1
concrete.log.spam
concrete.log.queries.log
concrete.log.queries.clear_on_reload
concrete.jobs.enable_scheduling 1
concrete.filesystem.permissions.file 420
concrete.filesystem.permissions.directory 493
concrete.email.enabled 1
concrete.email.default.address concrete5-noreply@znicro.com.pl
concrete.email.default.name
concrete.email.form_block.address
concrete.marketplace.enabled 1
concrete.marketplace.token
concrete.marketplace.site_token
concrete.marketplace.intelligent_search 1
concrete.marketplace.log_requests
concrete.external.intelligent_search_help 1
concrete.external.news_overlay 1
concrete.external.news 1
concrete.misc.user_timezones
concrete.misc.package_backup_directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/trash
concrete.misc.enable_progressive_page_reindex 1
concrete.misc.mobile_theme_id 0
concrete.misc.seen_introduction 1
concrete.misc.sitemap_approve_immediately 1
concrete.misc.enable_translate_locale_en_us
concrete.misc.page_search_index_lifetime 259200
concrete.misc.enable_trash_can 1
concrete.misc.app_version_display_in_header 1
concrete.misc.access_entity_updated 1416316910
concrete.misc.latest_version 5.7.4.2
concrete.misc.do_page_reindex_check
concrete.theme.compress_preprocessor_output
concrete.updates.enable_auto_update_core
concrete.updates.enable_auto_update_packages
concrete.updates.enable_permissions_protection 1
concrete.paths.trash /!trash
concrete.paths.drafts /!drafts
concrete.conversations.attachments_pending_file_set Conversation Messages (Pending)
concrete.conversations.attachments_file_set Conversation Messages
concrete.conversations.attachments_enabled 1
concrete.icons.page_template.width 120
concrete.icons.page_template.height 90
concrete.icons.theme_thumbnail.width 120
concrete.icons.theme_thumbnail.height 90
concrete.icons.file_manager_listing.handle file_manager_listing
concrete.icons.file_manager_listing.width 60
concrete.icons.file_manager_listing.height 60
concrete.icons.file_manager_detail.handle file_manager_detail
concrete.icons.file_manager_detail.width 400
concrete.icons.user_avatar.width 80
concrete.icons.user_avatar.height 80
concrete.icons.user_avatar.default /concrete/images/avatar_none.png
concrete.sitemap_xml.file sitemap.xml
concrete.sitemap_xml.frequency weekly
concrete.sitemap_xml.priority 0.5
concrete.sitemap_xml.base_url http://znicro.com.pl
concrete.accessibility.toolbar_titles
concrete.accessibility.toolbar_large_font
concrete.i18n.enabled 1
concrete.i18n.choose_language_login
concrete.urls.concrete5 http://www.concrete5.org
concrete.urls.concrete5_secure https://www.concrete5.org
concrete.urls.newsflow http://newsflow.concrete5.org
concrete.urls.background_feed //backgroundimages.concrete5.org/wallpaper
concrete.urls.background_feed_secure https://backgroundimages.concrete5.org/wallpaper
concrete.urls.background_info http://backgroundimages.concrete5.org/get_image_data.php
concrete.urls.paths.menu_help_service /tools/get_remote_help_list/
concrete.urls.paths.theme_preview /tools/preview_theme/
concrete.urls.paths.site_page /private/sites
concrete.urls.paths.newsflow_slot_content /tools/slot_content/
concrete.urls.paths.marketplace.connect /marketplace/connect
concrete.urls.paths.marketplace.connect_success /marketplace/connect/-/connected
concrete.urls.paths.marketplace.connect_validate /marketplace/connect/-/validate
concrete.urls.paths.marketplace.connect_new_token /marketplace/connect/-/generate_token
concrete.urls.paths.marketplace.checkout /cart/-/add/
concrete.urls.paths.marketplace.purchases /marketplace/connect/-/get_available_licenses
concrete.urls.paths.marketplace.item_information /marketplace/connect/-/get_item_information
concrete.urls.paths.marketplace.item_free_license /marketplace/connect/-/enable_free_license
concrete.urls.paths.marketplace.remote_item_list /marketplace/
concrete.white_label.logo
concrete.white_label.name
concrete.white_label.dashboard_background
concrete.session.name CONCRETE5
concrete.session.handler file
concrete.session.max_lifetime 7200
concrete.session.cookie.path
concrete.session.cookie.lifetime 7200
concrete.session.cookie.domain
concrete.session.cookie.secure
concrete.session.cookie.httponly
concrete.user.registration.enabled
concrete.user.registration.type disabled
concrete.user.registration.captcha 1
concrete.user.registration.email_registration
concrete.user.registration.validate_email
concrete.user.registration.approval
concrete.user.registration.notification
concrete.user.gravatar.enabled
concrete.user.gravatar.max_level 0
concrete.user.gravatar.image_set 0
concrete.user.group.badge.default_point_value 50
concrete.user.profiles_enabled
concrete.user.timezones_enabled
concrete.user.username.maximum 64
concrete.user.username.minimum 3
concrete.user.username.allow_spaces
concrete.user.password.maximum 128
concrete.user.password.minimum 5
concrete.user.password.hash_portable
concrete.user.password.hash_cost_log2 12
concrete.user.private_messages.throttle_max 20
concrete.user.private_messages.throttle_max_timespan 15
concrete.spam.whitelist_group 0
concrete.spam.notify_email
concrete.security.ban.ip.enabled 1
concrete.security.ban.ip.attempts 5
concrete.security.ban.ip.time 300
concrete.security.ban.ip.length 10
concrete.permissions.forward_to_login 1
concrete.permissions.model simple
concrete.permissions.page_permission_collection_id 1
concrete.seo.tracking.code
concrete.seo.tracking.code_position bottom
concrete.seo.exclude_words a, an, as, at, before, but, by, for, from, is, in, into, like, of, off, on, onto, per, since, than, the, this, that, to, up, via, with
concrete.seo.url_rewriting 1
concrete.seo.url_rewriting_all
concrete.seo.redirect_to_base_url
concrete.seo.trailing_slash
concrete.seo.title_format %1$s :: %2$s
concrete.seo.page_path_separator -
concrete.seo.group_name_separator /
concrete.seo.segment_max_length 128
concrete.seo.paging_string ccm_paging_p
concrete.statistics.track_page_views 1
concrete.limits.sitemap_pages 100
concrete.limits.delete_pages 10
concrete.limits.copy_pages 10
concrete.limits.page_search_index_batch 200
concrete.limits.job_queue_batch 10
Key Value
PHP_FCGI_CHILDREN 0
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD /usr/local/safe-bin
SHLVL 0
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 0
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_URI /
QUERY_STRING
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
REMOTE_PORT 41008
SCRIPT_FILENAME /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/index.php
SERVER_ADMIN webmaster@znicro.com.pl
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html
CONTEXT_PREFIX
REQUEST_SCHEME http
DOCUMENT_ROOT /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html
REMOTE_ADDR 3.238.132.225
SERVER_PORT 80
SERVER_ADDR 136.243.15.169
SERVER_NAME znicro.com.pl
SERVER_SOFTWARE Apache/2
SERVER_SIGNATURE
HTTP_CONNECTION close
HTTP_HOST znicro.com.pl
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Tue, 27 Jul 2021 15:50:24 GMT
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
UNIQUE_ID YUfLfIjzD6kAAFkC9m4AAABQ
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /index.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1632095100.4081
REQUEST_TIME 1632095100
empty
empty
empty
empty
Key Value
_sf2_attributes Array ( [CLIENT_REMOTE_ADDR] => 3.238.132.225 [CLIENT_HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) [uGroups] => Array ( [1] => 1 ) [accessEntities] => Array ( [0] => Concrete\Core\Permission\Access\Entity\GroupEntity Object ( [group:protected] => Concrete\Core\User\Group\Group Object ( [ctID] => [permissionSet] => [permissions:Concrete\Core\User\Group\Group:private] => Array ( ) [error] => [gID] => 1 [gName] => Guest [gDescription] => The guest group represents unregistered visitors to your site. [gUserExpirationIsEnabled] => 0 [gUserExpirationMethod] => [gUserExpirationSetDateTime] => [gUserExpirationInterval] => 0 [gUserExpirationAction] => [gIsBadge] => 0 [gBadgeFID] => 0 [gBadgeDescription] => [gBadgeCommunityPointValue] => 0 [gIsAutomated] => 0 [gCheckAutomationOnRegister] => 0 [gCheckAutomationOnLogin] => 0 [gCheckAutomationOnJobRun] => 0 [gPath] => /Guest [pkgID] => 0 ) [error] => [petID] => 1 [peID] => 3 [petHandle] => group [label] => Gość ) ) [accessEntitiesUpdated] => 1632095101 )
_sf2_flashes Array ( )
_sf2_meta Array ( [u] => 1632095101 [c] => 1632095101 [l] => 0 )
empty
0. Concrete\Core\Error\Handler\ErrorHandler
1. Concrete\Core\Error\Handler\JsonErrorHandler
2. Whoops\Handler\PlainTextHandler