#

MIEDŹ

Miedz jest metalem o barwie czerwonawej. Miedziowanie stosowane jest w celu ochrony przedmiotu przed korozją, by polepszyć jego zdolność do przewodzenia ciepła i prądu elektrycznego, lub w formie powłoki ozdobnej. Miedziowanie jest także podkładem pod inne metale, np. nikiel, cynę, srebro. W ofercie posiadamy kąpiele miedzi cyjankalicznej oraz miedzi kwaśnej. Wykonujemy również barwienie powłok miedzianych.

Proces miedziowania prowadzimy zarówno na zawieszkach jak i w urządzeniach obrotowych.