#

ZŁOTO

Złoto jest metalem o barwie żółtej, miękkim i plastycznym. Do utwardzania złota dodaje się na ogół srebro lub miedź. Złoto w normalnych warunkach użytkowania jest odporne na działanie większości czynników chemicznych. Z tego względu metal ten , podobnie jak inne metale szlachetne, charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję.

Złocenie galwaniczne – zazwyczaj na podwarstwie błyszczącego niklu, stosuje się do wyrobów o charakterze zdobniczym, głównie galanterii, również technicznej. Grubość warstwy złota błyszczącego nie przekracza w takich przypadkach 1 um. W wielu przypadkach nakłada się też grubsze powłoki złota, mające charakter nie tylko dekoracyjny ale również ochronny.

Ponadto przy konserwacji i rekonstrukcji dzieł sztuki wykonanych z metalu nakłada się grubsze powłoki złote. Główne jednak zastosowanie znalazły powłoki złote w technice. W drugiej połowie XX wieku zaczęto stosować złoto na szeroką skale początkowo w postaci powłok galwanicznych do produkcji sprzętu elektrycznego.

W przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym znalazły zastosowanie powłoki złote stopowe ( twarde). Powłoki takie zawierające w swym składzie do 1 % niklu lub kobaltu stosuje się w charakterze powłok stykowych.

W ZNICRO stosujemy kąpiele kwaśne oraz obojętne do złocenia. Posiadamy również złocenie grubo powłokowe ( do 20um) używane głównie przy złoceniu kopert zegarków oraz złocenie o kolorze czerwonym.

Proces złocenia wykonujemy metoda zawieszkową oraz w bębnach.