#
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Selektywne pokrycia galwaniczne
(metodą tamponową)

 • technologia używana do naprawy uszkodzonych powłok, zwłaszcza w przypadku uszkodzeń zabezpieczonych konstrukcji, elementów urządzeń
 • miejscowe pokrywanie np. złotem lub srebrem styków energetycznych
 • różne pokrycia galwaniczne na jednym elemencie